Kyykeri 2
Taidekohde, avoinna 10–17

 Ruotsalainen arkkitehti Gustaf Wickman (1858–1916) suunnitteli Kyykerinkadun alkupäähän kaksi identtistä rakennusta, jotka nimettiin Kyykeri 1:ksi ja Kyykeri 2:ksi. Rakennukset valmistuivat työnjohtajien ja erikoisammattimiesten asuintaloiksi. Vuonna 1912 valmistunut Kyykeri 2 on tyyliltään ensisijaisesti jugendia, mutta kohteessa on myös klassismin vaikutusta. Jugendista kertovat muun muassa pieniruutuiset ikkunat ja klassismista taas tietty symmetrisyys.

Kyykerinkatu 6