Itä-Suomen kulttuuripolut ry edistää itäsuomalaisen kulttuuriperinnön – sekä aineellisen että aineettoman – ja luonnon arvostamista. Se haluaa tukea itäsuomalaista asumista ja edistää asukkaiden keskinäistä yhteistyötä ja viihtyvyyttä.

Yhdistys järjestää tapahtumia ja keskustelu- ja luentotilaisuuksia sekä koulutusta ja opastusta. Se pyrkii verkostoitumaan ja osallistumaan alueelliseen suunnitteluun.