PUUTARHA SÄTÖKSESSÄ

Puutarha on perustettu 1950-luvun alussa 2000 m2:n kokoiselle omakotitontille, jossa aluksi kasvatettiin hyötykasveja ja puutarhamarjoja, varsinkin mansikkaa. 1960-luvulla alue laajennettiin kaksinkertaiseksi, koska mansikankasvatukseen tarvittiin lisää tilaa. 

1990-luvun taitteessa alueeseen liitettiin metsää sekä vanha luonnonniitty. Hyötykasveja vähennettiin ja koristekasveja lisättiin, ja metsän puolelle istutettiin mm. lehtikuusia. Uusin laajennus on 2000-luvun alkupuolelta, jolloin autioitunutta naapuritonttia alettiin muokata puistomaiseksi alueeksi. 

 Puutarha sijaitsee etelärinteellä: yläosa on hiekkapitoista, alaosa taas kosteapohjaista maata. Alueella viihtyvät siten niin kuivan maan kuin kosteikonkin kasvit. Puutarhan läpi virtaa Laavuspuro, ja alueella on myös kaksi pikku lampea. Puutarhassa on annettu tilaa viljeltyjen kasvien lisäksi luonnonkasveille, ja aluetta on hoidettu osin rennolla otteella.